Допустимо ли е съдия от ВКС /докладчик/ да укрива факти по възложеното му дело, за да подсигури приемането от мнозинството от съдебния състав на предложен от него проект на съдебен акт?
Създадена от С.Николов на 26 март 2020