http://www.mediapool.bg/ek-zaplashi-bulgaria-sas-sad-zaradi-lipsa-na-nezavisim-razsledvasht-organ-na-zhp-katastrofi-news270060.html
ЕК заплаши България със съд заради липса на независим разследващ орган на жп катастрофи
 
04 октомври 2017, 18:57 | | Видяна: 48
 

Европейската комисия заплаши, че ще предаде България на съда на Европейския съюз, ако продължава да няма независим разследващ орган на железопътните катастрофи и да не прилага евроизискванията за увеличаване на дела на алтернативните на петрола горива в транспорта. Това съобщиха от Брюксел, откъдето дават на страната два месеца да предприеме мерки в тези насоки, ако иска да се размине с тежки санкции.

Директивата на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт изисква всяка страна членка да има независим орган по безопасността и независим разследващ орган на произшествия и инциденти. Тя също така изисква разпределяне на задачите и отговорностите за безопасността между различните заинтересовани страни от железопътния транспорт с цел да се гарантира, че те не се припокриват и не си противоречат помежду си.

До момента обаче България не е успяла да осигури независимостта на разследващия орган и да му предостави достатъчно ресурси.

Също така правителството не прилага изцяло правилата на ЕС относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива с цел намаляване зависимостта на транспорта от петрола и смекчаване въздействието му върху околната среда.

Директивата определя минимални изисквания за изграждането на инфраструктура за алтернативните горива, включващи зарядни точки за електрически превозни средства и точки за зареждане с природен газ и водород. Решението трябваше да бъде приложено до 18 ноември 2016 г. най-късно. Въпреки това България само частично е уведомила Комисията за мерки за транспониране на директивата в националното право.

 
Mediapool