Министър Цачева пред Групата на високо ниво по правата на жертвите:
Процесът по ратифициране на Истанбулската конвенция следва да продължи
Българското председателство на Съвета на ЕС ще работи активно в тази посока
 
29 януари 2018, 14:32 | | Видяна: 338
 

Министър Цецка Цачева на форума в белгийската столица, снимка: МП

 

"Основата на правата и защитата на жертвите на престъпления и техните семейства е поставена, но по-важно е законодателство в тази връзка да има реално измерение на практика". Това е заявила министърът на правосъдието Цецка Цачева в Брюксел пред Групата на високо ниво по правата на жертвите, съобщават от пресцентъра на МП. Форумът е организиран от Главна дирекция "Правосъдие и потребители" на  Европейската комисия.  В него са участвали още комисарят на Европейския съюз по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Юрова и комисарят по сигурността на Съюза Джулиан Кинг.

"Обикновено престъпленията засягат повече от едно лице, като близките на жертвата също са потърпевши, макар и непряко. Броят на засегнатите от престъпления в Европа е голям. В същото време трябва да отбележим, че свободното движение на хора е основна ценност на Европейския съюз. Граждани постоянно пътуват и рискът да станат жертва на престъпление в чужбина е също толкова голям, колкото и в собствената им държава", посочила още министър Цачева. Тя е добавила, че държавите-членки вече да въвели в националните си законодателства директивата относно обезщетението на жертвите на престъпления и директивата за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

Акцент в срещата е бил поставен на Директивата за правата на жертвите, като участниците са дебатирали три основни теми: жертви на тероризъм, обезщетение на жертви на престъпления и жертви на насилие, основано на пола. По думите на министър Цачева общите усилия трябва да се насочат към подобряване на практическото прилагане на законодателството в областта на правата на жертвите във всяка държава от ЕС, както и да се подобри трансграничното сътрудничество.

"Процесът по присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция следва да продължи, защото този акт ще позволи по-добро координиране на политиките в тази област между различните институции на ЕС и обмена на добри практики. Той  ще насърчи и сътрудничеството между държавите-членки за целите на борбата с насилието над жени" , казала още Цецка Цачева и отбелязала, че по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз ще се работи активно в тази посока.