След като КС се произнесе по казуса с "вечните началници"
Прокурорската колегия допусна двама кандидати за ръководители за трети мандат
Владимир Чавдаров вече може да се яви на конкурс за апелативен прокурор на Варна, а Петър Петров за районен прокурор на Силистра
 
14 февруари 2018, 15:00 | | Видяна: 1071
 
 

След като Конституционният съд (КС) се произнесе на 30 януари т.г. по казуса с "вечните началници", днес прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) допусна до конкурс двама кандидати за административни ръководители за трети мандат.

Става дума за варненския окръжен прокурор от два мандата Владимир Чавдаров, който сега кандидатства за апелативен прокурор на града и за Петър Петров – кандидат за районен прокурор на Силистра, който бе избран през 2014 година за втори мандат като административен ръководител на Районна прокуратура Дулово.

През ноември 2017 година прокурорската колегия към Съвета не допусна Петър Петров до процедурата по избор на административен ръководител, тъй като тогава съдебните кадровици прецениха, че кандидатурата на прокурор Петров не отговаря на изискването на чл. 129, ал. 6 от Конституцията, съгласно която административните ръководители се назначават на длъжност за срок от пет години с право на повторно избиране. Според тогавашните членове на прокурорската колегия на ВСС нормата касаела заемането на длъжността "административен ръководител" не само в един и същ орган на съдебната власт, а такава заемана в целия професионален път на магистрата.

Поради същите съображения през декември 2017 година Колегията не допусна до конкурс за административен ръководител на Апелативна прокуратура Варна и Владимир Чавдаров.

С оглед на решението на КС от 30 януари т.г. двамата вече могат да участват в надпреварата, като предстои прокурор Чавдаров да бъде подложен на извънредна атестация.  Негови съперници в състезанието за поста са Вилен Стефан Мичев - и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна, който днес получи и оценка от атестацията му "много добра", както и Стефка Георгиева Якимова -  прокурор в Апелативна прокуратура – Варна.

Заедно с Петър Петров за административно-ръководния пост ще се борят Константин Петров Йовев - прокурор в Районна прокуратура – Силистра и Веселина Милушева Милушева също районен прокурор в града.

На днешното заседание на прокурорската колегия на съвета бяха приети за сведение и две решения на петчленни състави на Върховния административен съд, с които се отменят уволненията като административни ръководители на Светлозар Костов – бивш ръководител на Специализираната прокуратура, както и на районния прокурор на Девин Мария Дамянова.