Прокуратурата подкрепи предложенията на БСП за промени в НК за домашното насилие
От държавното обвинение споделят разбирането, че при актуалната уредба пострадалият е затруднен в ефективното доказване на относимите факти поради положението на зависимост и емоционална обвързаност.
 
19 февруари 2018, 14:06 | | Видяна: 296
 
 

Прокуратурата на Република България подкрепи в официално становище предложенията за промени в Наказателния кодекс, свързани с домашното насилие, внесени от БСП преди месец в Народното събрание. Документът е подписан от заместник-главния прокурор Пенка Богданова и е изпратен до Красимир Велчев, председател на парламентарната комисия по вероизповеданията и правата на човека.

Проектозаконът, който от левицата обявиха за алтернатива на ратификацията на Истанбулската конвенция, беше внесен в Народното събрание през януари.

Той предвижда изменения на чл. 161, ал. 1 и 2 и добавяне на ал. 4 в чл. 296 НК, които според БСП, ще постигнат мерките, които на практика цели Истанбулската конвенция, без да се налага нейното ратифициране.

Припомняме още, че от БСП предложиха преследването на средната телесна повреда, причинена от роднина, да бъде уредно не в първата, а във втората алинея на чл.161 НК. И разпоредбата да придобие следната редакция: "За телесна повреда по чл. 129, причинена на възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, както и за престъпления по чл. 133, чл. 135, ал. 1, 3 и 4 и чл. 139 – 141 наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане" В чл. 296 пък се създава ал. 4, която ще гласи "Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години."

Другото изменение, което предложиха от БСП, бе да се създаде квалифициран, по-тежко наказуем, състав на престъплението по чл. 296, ал. 1 НК, т.е. ако някой повторно попречи или осуети изпълнението на решение на съда или на заповед за защита от домашно насилие, наказанието да от една до пет години затвор.

Ето и пълния текст на становището на прокуратурата:

По повод законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-1, внесен на 18.01.2018 г. от г-жа Корнелия Нинова и група народни представители, Ви уведомявам, че Прокуратурата на Република България изразява принципна подкрепа.

Споделя се разбирането, че при актуалната уредба пострадалият е затруднен в ефективното доказване на относимите факти поради положението на зависимост, емоционална обвързаност и други подобни причини, които често могат да направят практически невъзможно организирането на обвинението от негова страна.

Проектът съобразява пропорционално степента на намеса на държавата в отношенията между извършителя и пострадалия с оглед съществуващи между тях близост и родствени връзки. От една страна, отчита обществената опасност на престъплението (тежко престъпление, наказуемо по обшил състав по чл. 129 НК с до шест години лишаване от свобода), а от друга - интереса на българските граждани и обществото като цяло, и нормативно обезпечава по-високата ефективност на разкриването и разследването на този вид деяния.

В същия смисъл могат да бъдат подкрепени предложените изменения и допълнения на чл. 161 НК, които водят до промяна на характера на умишлено причинена средна телесна повреда на близък роднина или съпруг - от престъпление от частен характер в престъпление от общ характер, от вида, преследвани по реда на т. нар. "частно-публично обвинение" (§ 1) и създаването иа квалифициран, по-тежко наказуем състав по чл. 296 НК при осуетяване на изпълнението на съдебно решение или заповед за защита от домашно насилие, като се въвежда хипотеза на повторност 2).