ВСС плаща
Половин милион лева за миграция на сайтовете на съдилищата
Ще се въвежда и електронно подаване на заявления за издаване на заповед за изпълнение по реда чл. 410 от ГПК
 
16 май 2018, 05:09 | Цветелина Янкова | Видяна: 470
 
 

Обществена поръчка на прогнозна стойност половин милион лева обяви Висшия съдебен съвет, във връзка с прилагането на унифицирани модели и стандарти за съдържание и надграждане на единния портал за електронно правосъдие и "миграция" на 180 интернет-страници на съдилищата към него и предоставяне на електронни услуги.

В обхвата на обществената поръчка е предвидено реализирането на подготовка на "миграцията", осъществяването й, както и внедряване на нова услуга – "подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК".

Участниците следва да има опит в изпълнението на услуги, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка през последните три години, както и да разполагат с квалифициран персонал, които да е обучен в изпълнението на подобни дейности.

Въпросната обществена поръчка е в рамките на проект "Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие", който цели да се унифицира и централизира информацията от интернет сайтовете на съдилищата в България, чрез актуализирани в съответствие с промените в нормативната база единни шаблони. Проектът е в рамките на заложените в Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор "Правосъдие" 2014-2020 г. стратегически цели.

С "мигрирането" на сайтовете в единен портал се цели още намаляването на броя на сега действащите страници на съдилищата и окрупняване на информацията, минимизиране на сложна и скъпа поддръжка, осигуряване на единна входна точка до информация, е-правосъдие и е-услуги, както и улеснен достъп, бързо и надлежно обслужване на гражданите.

Срокът за подаване на оферти и заявление за участие е до 20 юни 2018 година, а самото отваряне на офертите на кандидатите ще се състои на следващия ден – 21 юни в сградата на Висшия съдебен съвет на ул. "Екзарх Йосиф" 12.

Това е една от поредните стъпки към въвеждането на модела на Единната информационна система на съдебната власт у нас. Целият проект възлиза на обща стойност 6 млн. лв., осигурени по Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ).  Въпросът за въвеждането на Единна информационна система в съдилищата нееднократно предизвика дебати както в настоящия състав на ВСС, така и в предходния. За последно през декември м.г. съдебните кадровици решиха, че проектът трябва да продължи и 6-те млн. лв. да бъдат усвоени, иначе това би бил един "много лош сигнал". Сред алтернативите – да се изгради напълно нова система или да се надгради наличната – членовете на ВСС избраха първата.

Самият проект стартира по времето на предишния ВСС, като тогава негов ръководител бе Елка Атанасова. Новият ВСС обаче прекрати обществената поръчка по проекта и с това реално го рестартира. Настоящият координатор на проекта е представителят на прокурорската колегия на ВСС Гергана Мутафова.