Съдебният кадровик Даниела Марчева към Лозан Панов:
Закриването на съдилища ще реши ли проблема с най-натоварените от тях?
Пленумът на ВСС прие и изпрати на Народното събрание отчетите на ВКП и ВКС за 2017 година
 
17 май 2018, 13:55 | | Видяна: 1916
 
 

Годишните отчети за дейността на Върховната касационна прокуратура (ВКП) и Върховния касационен съд (ВКС) прие днес Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) с няколко сериозни обструкции от страна на съдебния кадровик Даниела Марчева по отношение на доклада на ВКС.

Пръв думата взе главният прокурор Сотир Цацаров, които синтезирано представи резултатите от отчета, като наблегна на приоритетите, които ВКП си е поставла за настоящата година.

След него отчет за дейността на ВКС за изминалата година представи и председателят на съда Лозан Панов. Той беше значително по-обстоятелствен от главния прокурор и пресъздаде оргомни пасажи от самия доклад пред съдебнтие кадровици.

Не по-малко обстойна в коментара и обръщението си по повод доклада на ВКС бе и съдебния кадровик Даниела Марчева, която зададе редица въпроси на Лозан Панов относно "някои смущаващи констатации". Тя отправи сериозни критики към председателя на ВКС заради това, че за пореден път в раздела "Натовареност и съдебна карта" отчита неравномерна натовареност при софийските съдилища, но не и резултати по преодоляването й.

"Има нещо, което ме смущава – предлагате промяна на съдебната карта, като единствен възможен вариант за преодоляване на натовареността. Закриването на съдилища ще реши ли проблема с най-натоварените от тях? Не смятате ли, че закриването на съдилища е удар по държавността?", обърна се Марчева към Панов

Тя го призова още да вземе мерки и във връзка с проблема с тясното пространство на Съдебната палата, тъй като в Софийски градски съд, както и в Софийски апелативен съд имало свободни щатове, които обаче не можело да бъдат обявени на конкурс, тъй като магистратите няма къде да бъдат настанени.

"В този анализ личи едно дълбоко непознаване на проблемите в съдилищата. Затова аз ще гласувам против изпращането на този доклад в Народното събрание", категорична бе Марчева.

От своя страна Панов отвърна също така напоително, както и докато представяше отчета.

"Съдебната палата наистина се пука по шевовете. Нормалното решение е съдебни институции да излязат от там и да бъдат настанени в други сгради с нормални условия. Ясно е, че решаването на проблема с натовареността в Софийския районен съд например няма да стане по реда на командироването. Това е временна мярка за подпомагане на колегите. От друга страна има съдилища, които се намират на разстояние по-малко от 15 км един от друг. Няма как да не отчетем и демографските промени. Освен това разликата в броя на постъпилите дела е отчетлива между съдилищата. Съзнавам, че няма как да направим еднакво всичко за всички органи на съдебната система, въпросът е да постигнем едно нормално ниво, в което колегите да правораздават нормално", заяви Панов и подчерта във връзка със сградния проблем, че след като специализираните съдилища и прокуратури се преместят в бившия Механотехникум на бул. "Александър Стамболийски", в сградата на ул. "Черковна" могат да бъдат преместени някои структури от Съдебната палата.

Очаквано Атанаска Дишева се включи в дебата в подкрепа на отчета на Лозан Панов. "Въпросът за съдебните сгради е от компетентността на ВСС. От друга страна, за да се преодолее натовареността, тя първо трябва да бъде измерена", смята Дишева и обяви, че ще подкрепи отчетеното от ВКС, включително и по отношение на мерките за преодоляване на проблемите в съдилищата.

Накрая главният прокурор прекрати дебата, като напомни, че "се води една безсмислена, изяждаща време и нераждаща нищо полезно дискусия".

В крайна сметка докладът на ВКП бе приет единодушно, а този на ВКС с два гласа против, но заедно с пълния стенографски протокол от настоящото заседание на ВСС и двата отчета бяха изпратени на Народното събрание.