Апелативният специализиран наказателен съд окончателно реши:
Делото срещу Румен Овчаров за "Мини Бобов дол" се връща в прокуратурата
Въззивният състав се съгласява с изложената в проверяваното определение аргументация за допуснати съществени процесуални нарушения при изготвяне на обвинителния акт, пише в мотивите на магистратите
 
17 май 2018, 17:07 | | Видяна: 278
 
 

Окончателно състав на Апелативният специализиран наказателен съд с председател Емилия Петкова, докладчик бившия съдебен кадровик Магдалена Лазарова и трети член – Даниела Врачева прекрати и върна на прокуратурата делото срещу бившия енергиен министър Румен Овчаров заради съществени разминавания, противоречия и неясноти в обвинителния акт.

Според съда естествени за обвинението дати не са отразени на нито едно място в обвинителния акт, не са конкретизирани неговите задължения, както и липсва връзка между задълженията му като министър и вредните последици, поради това нито Румен Овчаров можел да се защити адекватно, нито министерството на финансите имало възможност да предяви претенции за щети.

"Действително, както правилнo е забелязал СНС, в обстоятелствената част на обвинителния акт фигурират множество дати, изброени са редица  заповеди, доклади и други документи. Същевременно обаче не се открива нужната конкретика относно датите и начина, по който обвиняемият е бил уведомен за неизплащане на дължимата наемна цена на дружеството – наемател, както и относно дължимите действия, които е следвало да предприеме в тази връзка, по упражняване на контрол върху работата на изпълнителния директор върху дейността на Съвета на директорите", пише в мотивите на въззивните съдии.

"В този смисъл съществуват неясноти кога за първи път обвиняемият е научил за съществуващите проблеми, по какъв начин е бил уведомен и е уведомяван периодично, кога е бил изготвен доклада на работната група и кога му е бил предоставен за запознаване. В последващото изложение на фактологията тези  обстоятелства не са изяснени, напротив наблюдава се същият подход на общи твърдения за устни и писмени доклади, доведени до знанието на обвиняемия. Тези пропуски, доколкото се отнасят до съставомерни признаци на престъпното деяние, което освен това е квалифицирано и като умишлена безстопанственост, на практика имат за последица непредявено от фактическа страна обвинение и правят невъзможно реалното упражняване на правото на защита", пишат още съдиите Лазарова, Врачева и Петкова.

В крайна сметка въззивният съд се съгласява с изложената в проверяваното определение на Специализирания наказателен съд от 25 април 2018 година аргументация за допуснати съществени процесуални нарушения при изготвяне на обвинителния акт и върна делото на прокуратурата за отстраняването им.

Бившият министър на енергетиката в кабинета "Станишев" Румен Овчаров е обвинен за това, че в периода от 09 юни 2006 г. до 18 юли 2007 г. в София, в качеството си на министър на икономиката и енергетиката не е упражнил достатъчно контрол. Тогава той е представлявал орган, упражняващ правата на държавата в еднолично търговско дружество със 100 % държавно участие "Мини Бобов дол" ЕАД гр. Бобов дол. В резултат на неупражнения контрол са последвали значителни щети за "Мини Бобов дол" ЕАД в общ размер 8 940 231,47 лева. Престъплението е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Второто обвинение спрямо Овчаров е за това, че в периода от 31 март 2006 г до 26 февруари 2007 г. като министър на икономиката и енергетиката е надвишил властта си и е нарушил служебните си задължения. Целта му, според държавното обвинение, е да набави облага за частно дружество.

Облагата се изразява в осигуряване на възможност за добив на подземни богатства, изключителна държавна собственост. От това са настъпили немаловажни вредни последици за "Мини Бобов дол" ЕАД и Българската държава.