След като научи резултатите от ревизията на НАП
Лозан Панов не се яви на делото си срещу КПКОНПИ
До месец СРС ще реши за глобата от 1000 лв. за неподадена декларация от председателя на ВКС
 
19 октомври 2018, 16:57 | Правен свят | Видяна: 759
 

До месец съдия Ангел Павлов ще се произнесе по делото за глобата от 1000 лв. на председателя на ВКС, снимка: БГНЕС

 

След като Националната агенция за приходите (НАП) потвърди, че председателят на Върховния касационен съд (ВКС) е получил резултатите от ревизията на доходите, имуществото и активите на семейството му, в петък Лозан Панов не се яви пред Софийския районен съд (СРС), за да защити жалбата си срещу наложената му 1000 лв. глоба за неподадената от него имуществена декларация пред Сметната палата, което бе повод за старт на проверката на приходната агенция.

За разлика от 12 юли, когато председателят на ВКС лично се яви пред районния съдия Ангел Павлов, за да поиска отмяна на санкцията от Сметната палата, този път Панов отсъстваше. Адвокатът му Александър Кашъмов също не дойде в съдебната зала. 

От доклада на съдия Павлов стана ясно, че председателят на Върховния касационен съд е предоставил за призоваване адреса на ръководения от него съд, където именно е пристигнала и призовката му. Тя обаче е била приета не лично от него, а от един от юрисконсултите на съда -  Здравко Стойков. Според съдия Попов това не  означава, че Панов не е уведомен за призоваването си, тъй като юрисконсулт Стойков е юридически компетентен, познава закона и е бил специално натоварен със задачата да приеме съдебните книжа. Защитникът на председателя на ВКС – адвокат Кашъмов – също редовно призован, пък бил извън града и затова е депозирал молба на по късен етап да вземе отношение по делото. В крайна сметка въпреки отсъствието на жалбоподателя, както и на какъвто и да било негов процесуален представител, съдия Павлов даде ход на делото.

На заседанието, но вече като редовно призован, се яви и процесуален представител на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), в лицето на старши юрисконсулт Габриела Виденова. До повторното насрочване на заседанието се стигна, след като съдия Павлов пропусна да призове представител на Антикорупционната комисия на 12 юли, въпреки че, след влизането в сила на новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, именно тя стана правоприемник на издалата наказателното постановление на Лозан Панов Сметна палата. Поради това съдия Павлов отмени определението си за даване ход на делото от предходното заседание и насрочи настоящото. "Нямаше как делото да се реши, тъй като бяха нарушени правата на въззиваемата страна", обясни съдията.

Председателят на ВКС Лозан Панов обжалва пред СРС наложената му глоба от 1000 лв. за неподаване на имуществена декларация пред Сметната палата с аргументите, че наказателното постановление е нищожно и нарушава репутацията му. Панов също така смята, че след като е подал декларация пред Инспектората към ВСС, той не е бил длъжен да прави същото и пред Сметната палата. 

Според КПКОНПИ обаче глобата е наложена от компетентен орган – Сметната палата, чиято компетентност е вменена от чл. 9 ал.2 на вече отменения Закон за публичност на имуществото на лица заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД). Освен това според процесуалния представител на Антикорупционната комисия наказателното постановление е издадено в предвидената от закона писмена форма и в съответния срок. "С виновното си поведение, изразяващо се в бездействие, г-н Панов, в качеството си на адресат на административнонаказателна отговорност, е осъществил визираното нарушение на чл. 4 ал 1 т.2, вр. чл. 4 ал.4 от ЗПИЛЗВДДД и носи административнонаказателна отговорност по чл. 8 ал.1 от същия закон", заяви юрисконсулт Виденова. Според  КПКОНПИ това, че като председател на ВКС е подал декларация по силата на Закона за съдебната власт пред ИВСС не го освобождава от задължението му по ЗПИЛЗВДДД, тъй като той има и друго качество – член на Висшия съдебен съвет и в това си качество попада в хипотезата на чл. 2 ал. 1 т. 15 от въпросния закон.

Поради високия обществен и медиен интерес към процеса съдия Павлов се ангажира да го реши в рамките на препоръчителния едномесечен срок, макар да е практика, заради високата натовареност на съдиите от СРС, решенията по дела да се бавят с по 2-3 месеца.