ВАС окончателно реши:
Изборът на Димитър Танев за редовен член и председател на Съвета на нотариусите е незаконосъобразен
Върховните съдиите отмениха избора и на нотариус Камен Ангелов Каменов за член на органа
 
18 февруари 2019, 15:08 | | Видяна: 946
 

Димитър Танев, снимка:архив

 

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени окончателно решението на Общото събрание на Нотариалната камара на Република България, прието на заседание на ОС от 27.02.2016г. за избор на членове на Съвета на нотариусите в частта, с която нотариус Димитър Иванов Танев и нотариус Камен Ангелов Каменов са избрани за редовни членове на Съвета на нотариусите. Със същото решение нотариус Димитър Танев бе избран за председател на Съвета на нотариусите. Неговият мандат е към края си.

Петчленният състав смята, че нотариусите Димитър Танев и Камен Каменов са били членове на Съвета на нотариусите два пълни и един непълен последователни мандата, поради което изборът им за членове на Съвета на нотариусите за четвърти последователен път е в нарушение на ограничението, което е предвидено в чл.62, ал.3, т.2 от ЗННД, съобщиха от ВАС. Същото касае и избора на нотариус Димитър Танев за председател на Съвета на нотариусите. Съгласно разпоредбата на чл.36, ал.1 от УНК председателят на Съвета на нотариусите се избира от основните членове на този орган. Съдебният състав приема, че изборът на нотариус Димитър Танев за редовен член на Съвета на нотариусите е незаконосъобразен, поради което не е налице базово изискване за избирането му за председател, смятат върховните съдии от касационната инстанция.

По аргументи изложени в решение №13 от 15.12.2010г., постановено от Конституционния съд по к.д.12/2010 г., мандатът може да се определи като възлагане по пълномощие за осъществяването на ръководни функции в интерес и в полза на общността за определен срок. В съответствие с това тълкуване, разпоредбата на чл.57, т.2 от ЗННД определя като компетентност на общото събрание да избира за срок от три години членовете на съвета на нотариусите. След редовно проведени избори през 2007г. и 2010 г. те са осъществявали възложените им функции общо шест години.

Пълният текст на решението на върховните магистрати все още не е известно, тъй като е в процес на обезличаване на данни.