Документиран е втори случай, при който Методи Лалов заплашвал служителка с уволнение
"Ще искам да се усмихнеш в неокосената трева и да те снимам, ще те уволня от по-висока инстанция", крещял магистратът на работеща в администрацията, една година след като е заплашвал със същото и друга жена от СРС
 
12 юли 2019, 08:27 | Правен свят | Видяна: 1922
 

Срещу Методи Лалов има дисциплинарно производство с искане за неговото уволнение, мотивирано от грубото отношение към служителка на СРС. Документираните казуси вече са два, като предстои произнасяне на Съдийската колегия на ВСС. 

 

След като "Правен свят" разкри, че Софийският районен съд (СРС) е осъден, засега на първа инстанция, заради бившия си председател Методи Лалов, който половин година преди да подаде оставка си е позволил грубо отношение към служителка от администрацията на съда, напълно очаквано съдията се опита да представи казуса като "медийна атака". В типичния си стил Лалов дори не намери повод да използва случая и поне задочно да поднесе извинения към Татяна Тотева-Попинска, която на 13 юли 2016 г демонстративно е унижил пред двайсетина нейни колеги, като я заплашил с дисциплинарно уволнение. На фона на твърденията на Попинска, че заради заплахата и от предизвикания стрес, тя е получила инсулт, Лалов предпочете да отправи нападки по адрес на потърпевшата, нейни близки и разбира се към настоящото ръководство на СРС, както и да се обяви за "боец" срещу "уродливото статукво и политическите му марионетки".

Проблемът на съдия Методи Лалов е, че разправата му с Татяна Попинска не е изолиран случай, защото точно година по-късно, макар и вече да не е бил административен ръководител на Районен съд – София, той прави същото с втора служителка от администрацията.

На 5 юли 2017 г. инж. Ганка Иванова, която работи като специалист "Съдебно имущество" при СРС, разговаря пред сградата на съда на бул. "Цар Борис III" №54 с двама служители на фирмата – изпълнител на ремонта, когато към тях се приближил Методи Лалов. Той се разкрещял на Иванова и с назидателен тон я упрекнал, че не изпълнява служебните си задължения, защото тревните площи не били добре окосени. "Ще искам да се усмихнеш в неокосената трева и да те снимам", крещял Лалов на съдебната служителка. Пред двамата служители на строителната фирма, както и пред нейни колеги от администрацията, Лалов я заплашил, че "ще я уволни от по-висока инстанция". По-късно инж. Иванова изготвя докладна, в която посочва, че е възприела поведението на Лалов като "брутално и арогантно поведение на бивш административен ръководител към служител на съда".

Освен, че случаят показва повтаряемост в грубото отношение на Лалов спрямо работещите в администрацията, впечатление прави странното желание на съдията "да снима" служителките. И, ако в случая с инж. Ганка Иванова Лалов само я е заплашил, че ще я заснеме, то при арогантното му поведение към служителката от архива на съда Татяна Попинска директно го е направил, защото жената е поставила баджа с името си на дясната страна, а не на лявата. Промяната в местоположението Попинска направила заради сърдечни проблеми.

За разлика от инцидента през юли 2016 г., който в продължение на години остава скрит, вероятно и защото по това време Лалов е председател на съда, при втория - от юли 2017 г., той вече е редови съдия, което дава възможност на временния ръководител на СРС да сезира Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за образуване на дисциплинарно производство. Предложението, отправено към съдебните кадровици, е за налагането на най-тежкото наказание – "дисциплинарно уволнение", тъй като Лалов вече има едно наказание "забележка" по друга дисциплинарка и още едно неприключило дисциплинарно производство. Две години по-късно още се очаква произнасянето на Съдийската колегия, която вече обедини двете дисциплинарни производства срещу магистрата.

Двата отдалечени с цяла година случая, при които Лалов демонстрира недопустимо поведение на съдия спрямо съдебен служител, са в грубо нарушение на "принципите за вежливост и толерантност", залегнали в Кодекса за етично поведение на българските магистрати:

4.1 Поведението на магистрата в обществото трябва да се основава на добри обноски и добро държание, а в обществените и служебни контакти той трябва да бъде учтив и любезен;

4.2. Магистратът трябва да бъде честен, коректен и учтив, както в работата си, така и в личния си живот и да се отнася с уважение към хората като съблюдава техните права и свободи;

4.4. Колегиалните отношения между магистратите и служителите в съдебната система, независимо от мястото на служебната йерархия, трябва да се основават на взаимно уважение и толерантност чрез въздържане от всякакво поведение, което вреди на репутацията на органите на съдебната власт.

Нарушен е също така и принципът за "почтеност и благоприличие", който е задължителен за съдиите, поне според т. 5.6 от Етичния кодекс: "Магистратът следва да се въздържа от всякакви действия, които биха могли да компрометират честта му в професията и обществото".

Ситуациите, при които Лалов демонстративно и на висок тон отправя заплахи, че ще уволни Попинска, а година по-късно и Иванова, като и в двата случая това става пред множество служители на съдебната система и дори пред външни лица, подигравателното поведение на съдията, изразяващо се в думите, че ще снима в тревата една от жените, а спрямо другата нарушава личното й достойнство, като против волята й я заснема с личния си телефон, може да се тълкуват като действия, с които е накърнен престижът на съдебната власт – чл.308, ал.3, т.2. С оглед на повтаряемостта на случаите, би следвало те да се санкционират с най-тежкото възможно наказание, а именно "дисциплинарно уволнение".

Разбира се, за да се стигне до това логично наказание, следва да има произнасяне на Съдийската колегия на ВСС, председателствана от Лозан Панов, с когото Лалов в последните година-две неотлъчно участва във всевъзможни "хибридни" мероприятия, организирани от лица, свързани с подсъдими и бегълци от правосъдието. Общото между Панов и Лалов е и това, че вместо да дават обяснения за действията си, двамата се представят за "жертви", разчитайки, че така може да избегнат търсенето на отговорност. На предстоящия дебат в ресорната колегия на ВСС по дисциплинарното производство срещу районния съдия, ще е интересно да се разбере и дали Методи Лалов не е визирал именно контактите си с Лозан Панов, когато е заплашвал служителката от "Съдебно имущество" при СРС, че "ще я уволни от по-висока инстанция".