Прокурори и служители от РП-Варна също излязоха с позиция срещу политическите атаки
И най-голямата прокуратура в страната декларира подкрепа за Иван Гешев
Той не стои изолиран, а е в постоянен контакт с колегите и съдейства за преодоляването на възникнали в процеса на работата проблеми, пишат обвинители и служители от СРП
 
26 юли 2019, 07:22 | | Видяна: 963
 
 
73-ма прокурори и служители на Софийската районна прокуратура също изразиха подкрепата си за кандидатурата на Иван Гешев. "В качеството си на административен ръководител с действията си способства за утвърждаване ролята на съдебната власт като гарант за правовия ред и за защита на правата и законните интереси на гражданите. Същевременно г-н Гешев не стои изолиран, а е в постоянен контакт с колегите и съдейства за преодоляването на възникнали в процеса на работата проблеми", пишат до кадровиците обвинителите и служителите от най-голямата прокуратура в страната.
 
 
Ето и пълното съдържание на Становището от СРП:
 
На основание чл.194а ал.7 от ЗСВ
 
Във връзка с кандидатурата на заместник на главния прокурор Иван Гешев за главен прокурор на Република България
 
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВСС,
 
С настоящото становище изразяваме подкрепа за кандидатурата на г-н Иван Гешев за главен прокурор на Република България.Считаме, че същият притежава необходимите професионални и нравствени качества, изискващи се за заемане на длъжността.
 
Г-н Гешев е доказал професионалните си качества като магистрат в дългогодишния си опит в Прокуратурата на Република България – преминал е през почти всички нива, бил е наблюдаващ прокурор по множество дела с фактическа и правна сложност, приключили с осъдителни присъди.
 
В качеството си на административен ръководител с действията си способства за утвърждаване ролята на съдебната власт като гарант за правовия ред и за защита на правата и законните интереси на гражданите. Същевременно г-н Гешев не стои изолиран, а е в постоянен контакт с колегите и съдейства за преодоляването на възникнали в процеса на работата проблеми.
 
За нас, прокурорите от Софийска районна прокуратура, е от особено значение фактът, че г-н Гешев е бил прокурор при СРП – най-голямата и една от най-натоварените структури в съдебната власт на страната, което обуславя обстоятелството, че същият се ползва с нашето доверие.
 
С оглед изложеното, считаме че кандидатурата на г-н Гешев за главен прокурор на Република България е най-подходяща и в пълна степен отговаря на законовите, професионалните и нравствените изисквания за ръководител на държавното обвинение.
 

С уважение, прокурори и служители от СРП

 
Прокурори и служители от Районната прокуратура във Варна също излязоха със становище срещу опитите за политизиране на избора на следващия главен прокурор
 
"Във връзка със състоялия се протест пред сградата на ВСС на 25 юли 2019 г. прокурорите и служителите от Районна прокуратура - Варна изразяваме категоричното си становище, с което осъждаме всеки опит за натиск и вмешателство в процедурата за избор на главен прокурор на Република България. 
 
Висшият съдебен съвет е легитимният орган, който следва да проведе процедурата за избор на главен прокурор съобразно Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт. Оказването на уличен натиск на Висшия съдебен съвет при вземане на решения е неприемлив и е грубо вмешателство в неговата дейност при осъществяване на правомощията на Съвета, предоставени му по силата на Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт", пишат над 35 прокурори и служители от РП-Варна.