Становище на прокуратурта:
Съкратеното следствие трябва да отпадне при умишлени убийства и тежки телесни повреди
Законопроектът на ГЕРБ за промени в НК страда от недостатъци и може да доведе до противоречия в съдебната практика, пише главният прокурор Сотир Цацаров
 
18 септември 2019, 16:58 | | Видяна: 184
 
 

"Прокуратурата подкрепя законодателна промяна, чрез която напълно се изключва приложимостта на съкратеното съдебно следствие по реда на чл. 371, т. 2 НПК при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда, т. е. предлага се връщане към процесуалната уредба, действала в периода 13.04.2009 г. - 28.05.2010 г., с изключение на хипотезата "пияно състояние"". Това гласи становище на главния прокурор Сотир Цацаров, депозирано в праламента във връзка с четирите внесени законопроекта, отнасящи се до приложението на съкратеното следствие.

Както "Правен свят" писа, след изнасилването и убийството на 7-годишната Кристин от Сотиря и убийството на възрастна двойка, чиито останки бяха открити край Негован, депутатите от БСП, ГЕРБ, ВМРО и Воля предложиха законови изменения, които да ограничат възможността за редуциране на най-тежкото наказание – "доживотен затвор" – за извършителите на тежки престъпления, след самопризнания.

Според депутатите от БСП, ВМРО и Воля, е необходимо възстановяването на разпоредба на чл. 369а в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и цялостно премахване на възможността за приложение на съкратено съдебно следствие при умишлени убийства и тежки телесни повреди. Според законопроектът на ГЕРБ, пък, е необходима промяна в Наказателния кодекс (НК), като съдът да е този, който да преценява дали да се приложи институтът на съкратеното следствие, а наказанието да може да се редуцира не с една трета, както е досега, а с една пета.

Според депозираното от Цацаров становище, разумната промяна би била тази, която се съдържа в законопроекта на БСП, ВМРО и Воля, а тази, предложена от ГЕРБ "страда от недостатъци". "Предложенията в законопроекта за допълнение на НК, № 954-01-65, отнасящи се до съкратеното съдебно следствие, освен, че страдат от недостатъци, които неизбежно ще доведат както до значително намаляване на делата, по които ще се инициира и провежда производство по Глава двадесет и седма от Наказателно - процесуалния кодекс по чл. 371, т. 2 НПК, така и до противоречия в съдебната практика. Предлаганите ограничения ще бъдат валидни единствено за престъпленията, извършени след влизане на закона в сила, доколкото новият закон ще е по - неблагоприятен. Това ще отдалечи във времето реализирането на преследваната от законопроекта цел, за разлика от останалите законопроекти, които предлагат промени в Наказателно - процесуалния кодекс", смята главният прокурор.

"Предлаганата законодателна промяна (бел.ред. в законопроекта за изменение и допълнение на НПК) безспорно ще доведе до по – голяма продължителност на тези наказателни производства, но основната цел на наказателния процес, предвидена в чл. 1, ал. 1 НПК, не е провеждане на наказателно производство в кратък срок, а разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните, правилно прилагане на закона и налагане на справедливо наказание. По този начин, в пълен обем и ефективно могат да се реализират и целите на наказанието - поправително - възпитателното и предупредително - възпиращото му въздействие върху всички членове на обществото. С оглед на действието на процесуално - правните норми - ех nunc, и прилагането им занапред от влизането им в сила, по отношение на предстоящи процесуални действия по незавършени наказателни производства, възприемането на това законодателно предложение безусловно изисква уредба на тези хипотези. Ето защо Прокуратурата на Република България подкрепя именно този законодателен подход", пише Цацаров.