https://trud.bg/ддс-и-за-коли-взети-с-генерално-пълномо/
ДДС и за коли, взети с генерално пълномощно
 
10 октомври 2019, 04:39 | | Видяна: 112
 
При предоставяне на нова кола за ползване с генерално пълномощно ще се плаща ДДС, както в случай на продажба на автомобила. Данъкът ще се дължи, ако в пълномощното изрично е записано, че то дава право на пълномощника и да продаде автомобила. Това предвиждат промени в данъчните закони, които са приети от Министерски съвет и са внесени в парламента.
 
В момента често се случва коли да се предоставят за ползване с генерално пълномощно, в което изрично е записано, че дава право и за продажба на автомобила. Ако гражданин даде с пълномощно старата си кола на свой близък, се спестяват само налозите по прехвърляне, тъй като дори и при продажба ДДС не се дължи. Но ако нов автомобил се вкара от чужбина и се кара в страната с генерално пълномощно, реално се спестява плащането на ДДС.
 
С предложените от Министерството на финансите промени в Закона за ДДС на тази практика ще бъде сложен край. Новите текстове гласят, че "доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или на друго вещно право върху стоката, както и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик". На въпрос на вестник "Труд" какви са практическите последствия от предложената промяна, от МФ отговориха, че за доставка на стока ще се счита не само юридическото прехвърляне на собственост (което се състои от едновременно прехвърляне на право на владение, на ползване и на разпореждане), но и всяко действие, с което се прехвърля само правото на разпореждане, без да се прехвърля фактическото право на собственост върху стоката.
 
Предложените нови текстове в Закона за ДДС съответстват по-пълно на чл.14 от ДДС Директивата на ЕС (Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г.), съгласно който "доставка на стоки" означава прехвърлянето на правото за разпореждане с материална вещ.
 
 
Труд