На първо четене
Парламентът не стопи разликите в проектите на бюджет за съдебната власт на ВСС и финансовото ведомство
Аз не се съмнявам, че полагайки усилия за по-ефективно управление на средствата по бюджета, ние ще успеем да се справим и да реализираме задачи и целите си, посочи пред народните представители Боян Магдалинчев
 
13 ноември 2019, 14:41 | | Видяна: 1223
 
 

Народното събрание прие на първо четене проекта на Министерството на финансите на държавния бюджет за идната 2020 година, в това число и в частта за съдебната власт.

В пленарната зала бе поканен и присъства и представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, който представи пред народните представители акцентите и основните пера в бюджета, който кадровият орган е предвидил за следващата година. Той посочи, че в общата сума влизат както средства за увеличение на заплатите, така и за допълнителните възнаграждения за по-натоварените органи и Специализираните съдилища и прокуратури до 3 основни заплати, за 100 нови щата за съдебни помощници в съдилищата, за нови бройки за съдии в административните съдилища, за актуализиране на ранговете на съдебните служители, за обезпечаване на свободни щатни бройки за период от шест месеца за 2020 г., за облекло, за обезщетения, обучения и т.н.

"Уважаеми народни представители, налице е разминаване на проектите за бюджета на съдебната власт на ВСС и на Министерството на финансите. В проекта на ВСС е заложена сумата 110 млн. лв. за приходи, а в този на министерството са заложени 116 млн. лв. Средно намалението на приходи от съдебни такси е 563 хил. лв. Очертава се явна тенденция по намаляване на приходите. Проектът на МФ предвижда разходи в размер 771,317 млн. лв. С разликата от 88 млн. лв. между двата проекта няма да могат да бъдат обезпечени редица дейности, важни за съдебната власт", заяви Магдалинчев, като подчерта изрично, че сред дейностите, които няма да могат да бъдат обезпечени е и индексирането на заплатите на съдебните служители, за което кадровият орган е поел ангажимент отдавна.

"Аз не се съмнявам, че полагайки усилия от страна на ВСС за по-ефективно управление на средствата по бюджета, ние ще успеем да се справим и да реализираме задачи и целите си и отстоявайки независимостта на съдебната власт да продължим да изпълняваме функциите си", каза накрая представляващият ВСС.

В рамките на дебата по общия държавен бюджет народните представители не се изказаха във връзка с отбелязаното от Магдалинчев разминаване в цифрите. Нито един от депутатите не се изказа в подкрепа на проекта на ВСС и не призова за приемане на визията на кадровия орган за финансовите нужди на съдебната власт.

Накрая, резултатите от гласуването показаха, че 126-ма от депутатите са "за", а 92-ма са "против" визията на екипа на Владислав Горанов за бюджета.