Антон Николов, студент по право в СУ "Св. Климент Охридски":
Огромното несъответствие между теория и практика пречи най-много на бъдещите юристи
Знам, че със сигурност няма да се занимавам с адвокатура, заради множество кавги, които непременно съпътстват браненето на клиенти. Най-вероятно бих избрал професия, която позволява медиаторска позиция, споделя пред "Правен свят" настоящият студент в 4-ти курс
 
25 март 2020, 10:22 | Цветелина Янкова | Видяна: 811
 

Антон Николов, 4-ти курс в специалност "Право" в СУ "Св. Климент Охридски"

 

В смутните и трудни времена, в които всички живеем, хората, а най-вече младите, започнаха да оставят на заден план и все по-рядко да говорят за мечтите и амбициите си за бъдещето. "Правен свят" няма да допусне да забравим откъде и накъде вървим и ще Ви представи поредица от интервюта с млади, креативни и мотивирани студенти по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски", които ще Ви разкажат повече за визията си за юридическите професии и науката. Представяме ви Антон Николов, 4-ти курс студент в специалност "Право".

Г-н Николов, юридическите професии са може би най-цветните и разнообразни по своя характер, а правото не случайно е определяно като "цяла вселена". Кое Ви мотивира да изучавате тази нелека специалност?

По принцип съм фен на историята, а един от изпитите за приемане в специалност "право" е именно изпит по история, така че това ме насочи към тази специалност. Освен това специалността предлага запознаване с материя от различни сфери, тъй като простото изучаване на правото, без да се съобразиш с какво да го приложиш, било то от техническа, икономическа или научна гледна точка, е безсмислено. По този начин правото разширява кръгозора ти.

Кои са основните трудности, които един бъдещ юрист среща в ежедневието си на студент по право?

Огромното несъответствие между теория и практика. В университета се акцентира основно върху твърде теоретични и абстрактни теми, които в практиката биха се прилагали само от адвокати при подаване на искане за постановяване на тълкувателни решения. Практиката, свързана с това какви документи трябва да се прилагат при съответно производство (съдебно или не), как точно протича то, са много по-важни за клиентите не юристи, които се интересуват от резултат, а не развиване на теории за това какво е например субективното право.

Нерядко се говори за това, че юридическото образование в Бъгария има какво още да научи от колегите си в Европа. Защо избрахте да останете у дома?

Винаги съм искал да остана да работя в България, а право изучаваш в държавата, в която искаш да работиш. Освен това от разговори със студенти по право от други университети, не намирам голямо разминаване в обучението.

Какви са перспективите пред Вас? Как виждате бъдещето си на юрист, може би като адвокат, съдия, прокурор или в друга професия и защо?

Знам, че със сигурност няма да се занимавам с адвокатура, заради множество кавги, които непременно съпътстват браненето на клиенти. Най-вероятно бих избрал професия, която позволява медиаторска позиция за изслушване на аргументи и на двете страни.

Може би като всеки студент, обучаващ се в дадена специалност, и Вие имате своите идоли и представители на определена гилдия, на които се възхищавате? Кои са "практиците на правото", на които може да кажете, че бихте подражавали и защо?

Със сигурност след отговорът ми на втори въпрос, би било лицемерно да посоча име на някои преподавател, написал 400+ страници учебник и който основно акцентира върху теория, така че бих искал да посоча гилдията на съдиите от ВКС и ВАС, които уеднаквяват противоречивата практика в други съдилища.

Какво означава за Вас правото?

Право са правилата за поведение, които хората са си наложили на себе си, за да се преборят със собствената си недоверчива и измамлива природа. Липсата им е невъзможна, тъй като такъв свят би представлявал една утопия, наличието им е необходимо зло.

Как протича Вашата самоподготовка по време на обявеното извънредно положение ?

Работа в офис и изпълняване на онлайн задачи, поставени от университета.