Правен свят - Четиво за юристи http://invoker-dev.legalworld.bg/rss/?rubrid=5&title=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8 bg CRSS generator Председателят на Районния съд в Гоце Делчев с първа книга http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=26935 Fri, 08 Jun 2012 10:28:00 +0300 Започва състезание по публична защита сред студентите по право http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=26571 Thu, 03 May 2012 13:07:00 +0300 Българският наказателен магистрат е лишен от диалог с Люксембург http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=18404 Mon, 07 Dec 2009 10:03:44 +0200 Нотариатът пред изпитанията на общностния правен ред http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=18406 Mon, 07 Dec 2009 10:03:44 +0200 Държавата може и по-ефективно да събира вземанията си http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=18408 Mon, 07 Dec 2009 10:03:44 +0200 Брачните договори по новия Семеен кодекс - екстравагантен и неясен експеримент http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=16712 Mon, 28 Sep 2009 16:46:29 +0300 Изискванията към служителите, които управляват средствата по фондовете на ЕС, са занижени http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=16716 Mon, 28 Sep 2009 16:46:29 +0300 Недопустимо ограничение на достъпа до съд http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=16718 Mon, 28 Sep 2009 16:46:29 +0300 Българският нотариат пред изпитанията на общностния правен ред http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=15724 Wed, 26 Aug 2009 14:53:01 +0300 Планирането на успеха не е достатъчно за ефективното усвояване на фондовете от ЕС http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=15725 Wed, 26 Aug 2009 14:53:01 +0300 АПК трябва да се тълкува в полза на гражданите и бизнеса** http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=15727 Wed, 26 Aug 2009 14:53:01 +0300 Изгубени с света на социалните мрежи http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=13839 Wed, 24 Jun 2009 17:18:26 +0300 Изгубени в света на социалните мрежи http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=13840 Wed, 24 Jun 2009 17:18:26 +0300 Неправилно тълкуване на две алинеи компрометира обезпечителното производство http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=13844 Wed, 24 Jun 2009 17:18:26 +0300 (Зло)вещи въпроси към ВСС http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=13846 Wed, 24 Jun 2009 17:18:26 +0300 Прехвърляне на търговско предприятие* http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=13847 Wed, 24 Jun 2009 17:18:26 +0300 Решението на МС за създаване на Национален кризисен щаб за боклука в София се оказа нищожно http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=13848 Wed, 24 Jun 2009 17:18:26 +0300 Председателят на ВАС и министърът на правосъдието откриха новия дом на Административния съд в Смолян http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=13850 Wed, 24 Jun 2009 17:18:26 +0300 ВАС потвърди решението на ВСС за назначаването на Веселин Пенгезов за председател на Апелативен съд – София http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=13852 Wed, 24 Jun 2009 17:18:26 +0300 ВСС си прави сметката без Сметната палата http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=12894 Tue, 02 Jun 2009 13:23:00 +0300 Защо България трябва да заведе арбитражно дело против "Газпром" и/или Украйна и как да стане това http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=12846 Mon, 01 Jun 2009 16:07:44 +0300 Държавата е най-сериозният длъжник на бившите работници на "Плама" http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=12851 Mon, 01 Jun 2009 16:07:44 +0300 Не бързи, а високоскоростни производства текат по изборите http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=12858 Mon, 01 Jun 2009 16:07:44 +0300 ВАС отказа да спре изпълнението на решението на кабинета за създаването на Кризисния щаб за боклука на София http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=12861 Mon, 01 Jun 2009 16:07:44 +0300 Историята на българското правосъдие в 264 страници http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=12864 Mon, 01 Jun 2009 16:07:44 +0300 Правилата за КЗК трябва да се сверят с европейското право http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=12865 Mon, 01 Jun 2009 16:07:44 +0300 Пробацията – същност и проблеми http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=12868 Mon, 01 Jun 2009 16:07:44 +0300 Опасният порок "не се води на учет" http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=11477 Tue, 28 Apr 2009 18:22:05 +0300 Агенцията по вписванията трябва да остане в центъра на София http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=11479 Tue, 28 Apr 2009 18:22:05 +0300 Европравни критики и оптимизъм* http://invoker-dev.legalworld.bg/show.php?storyid=11483 Tue, 28 Apr 2009 18:22:05 +0300