Статии от Д-р Николай Алдимиров
Приблизителният обем на изпраните пари в световен мащаб е 2 трилиона евро на година
13 юни 2019
310
Напоследък, поради различните обществени дебати и многото промени в релевантната нормативна база, отново се заговори за задълженията на изброените в Закона за мерките срещу изпирането на пари субекти, свързани с изпълнението на мерките...