Статии от Правен свят
Нова книга
"Чувствам, че съм изпълнил своя дълг към България", гласи послесловът на проф. Георги Близнашки
16 април
194
"Конституцията: Същност, функции и върховенство" е заглавието на новата книга на проф. Георги Близнашки, която той представи пред студенти, колеги и гости в Огледалната зала на Софийския университет " Св. Климент Охридски". Събитието се...
Въпросите, на които Елисавета Панова не пожела да отговори
10 април
На 19 март 2018 г. (понеделник) в отворено писмо, представилата се като "Черен лебед" съпруга на председателя на Върховния касационен съд, написа неистини по адрес на сайта "Правен свят". Ден по-късно г-жа Елисавета Панова се...
По разследването за незаконен прием на чуждестранни студенти
Промени ли смисъла на закона състав на АСпНС като отмени домашния арест и намали размера на гаранцията на трима обвиняеми?
10 април
В края на януари т.г. общественото внимание бе приковано от поредната акция на прокуратурата и службите в Медицинския университет в София. Разследващите обявиха, че е разкрита схема за фиктивен прием на чуждестранни студенти, с която...
Законопроект за изменение и допълнение на КТ създава
Промени в чл. 114а, ал. 4 КТ допускат наетите за прибиране на селскостопанска продукция да са на 4-часов работен ден
05 април
330
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ) създава нови възможности за полагане на извънреден труд от служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) със статут по Закона за държавния служител (ЗДСл) и...
Окончателно:
Европейската комисия уточнява, че презумпцията за невиновност се прилага и сега във всички държави членки, но не по еднакъв начин
04 април
372
От миналата събота, 1 април, навсякъде в Европейския съюз трябва да действат правила, които гарантират, че всеки, обвинен или заподозрян в престъпление, се счита за невиновен до доказване на противното пред съда, съобщи Европейската...
Конституционно дело №10/2017
Мотивите на КС за отхвърляне на исканията на Пленума на ВКС и на ВАдвС
30 март
Във вторник с решение №6/2018 г. по конституционно дело № 10/2017 г. Конституционният съд отхвърли искането на пленума Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност на чл. 127, ал. 1 от от Наказателно-процесуалния...
Конституционно дело №9/2018 г.
Еднаквото третиране на обвинеям и осъден, навежда на извода, че магистратите по презумпция са виновни, се казва в мотивите на ВКС
29 март
351
Конституционният съд (КС) образува конституционно дело № 9/2018 г. по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд (председател Веска Райчева и членове Светла Бояджива и Ерик Василев) за установяване на противоконституционност...
Д-р Невин Фети – експерт по защита на класифицираната информация и съветник по правни въпроси на президента представи доклад по темата
28 март
638
За периода юли – декември 2017 г. депутатите са обнародвали общо 64 закона. Това прави средно по 10-11 закона на месец. От тези актове само 5 са нови закони, 46 са закони за изменение и допълнение (ЗИД), а останалите 13 са ратификации...
В Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" се проведе
Участие взеха 15 отбора от шест ЮФ в страната
27 март
776
На 24 и 25 март 2018 г. се проведе първото поред Национално състезание по гражданско и търговско право на Юридическия факултет (ЮФ) на Пловдивския универститет (ПУ) "Паисий Хилендарски". То бе реализирано в два кръга – решаване на тест...
Номинации се приемат на специално създадения сайт juristnagodinata.bg
За юбилея на конкурса се въвеждат допълнителни пет категории за номинации и награди
26 март
За десета година най-авторитетният сайт на юридическа тематика "Правен свят" ще връчи наградите "Юрист на годината". За юбилея на конкурса се въвеждат допълнителни пет категории за номинации и награди. За разлика от предишните...