Статии от Цветелина Янкова
Съдийската колегия напомни
Кадровиците указаха на ръководителите на съдилищата да прилагат еднакво закона и да заплащат определените в ЗСВ възнаграждения на помощниците
12 февруари
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) указа на административните ръководители на съдилищата да спазват закона и да заплащат на съдебните помощници заплати, спрямо размера, регламентиран в Закона за съдебната власт...
След като ВСС се сдоби с фонд от общо 100 000 лв.
Съдийската колегия даде първата награда на съдия Теодор Милев от ОС-Велико Търново
12 февруари
По 1000 лв. ще са индивудуалните парични награди, които ще се дават на магистрат заради постигнати от него високи резултати и образцово изпълнение на професионалните задължения. Миналата седмица Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС)...
Магистратите вече няма да могат да гласуват за повече от един свой колега, който да се присъедини към новата структура
07 февруари
318
Старитра нова процедура за избор на членове на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет (ВСС). Това реши Пленумът към кадровия орган. В Съвета влизат представители на ВСС, организации на съдиите, прокурорите и следователите,...
Допълнителното материално стимулиране би могло да има при доказана професионална квалификация, образцово изпълнение на служебните задължения и по преценка на министъра на правосъдието, обясниха от Висшия съдебен съвет
06 февруари
802
Основните трудови възнаграждения на държавните съдебни изпълнители (ДСИ) и съдиите по вписванията (СВ) вече са увеличени с 10%, считано от 1 януари 2019 година, както на всички магистрати и служители в съдебната система....
Опонентът й – районният съдия Мария Карагьозова не получи нито един глас в своя подкрепа
05 февруари
Съдия Мариета Райкова – Пашова, която към момента е заместник на административния ръководител на Специализирания наказателен съд, е новият му титулярен ръководител. Това реши Съдийската колегия на Висшия съдебен...
ВАС окончателно определи:
Предстои върховните магистрати да разгледат по същество делото на другия участник в процедурата Евгени Георгиев срещу решението на Съдийската колегия на ВСС на 26 февруари
04 февруари
Върховният административен съд (ВАС) допусна предварително изпълнение на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за избора на съдия Алексей Трифонов за председател на Софийски градски съд (СГС). Предложението...
Владимир Ковачев, съдия в Окръжен съд - Благоевград:
Увеличаването на правомощията на Общите събрания на съдиите способства за обособяването на различни групички за агитация - кой и как да гласува, нужно е балансиране и връщане на част от функциите на председателите, смята магистратът
30 януари
Съдия Владимир Ковачев от Окръжен съд - Благоевград стана популярен с нестандартния си подход да включва в мотивете на решенията, които взима, цитати от музикални произведения, философски трактати и пасажи от художествената литература....
Благой Потеров, Стоян Германов, Стефка Котрулева и Ивайло Николов нямат нужните качества за магистрати на апелативно ниво, смятат съдебните кадровици
29 януари
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) повторно отказа на четирима външни за системата кандидати назначаване в апелативните съдилища в страната. Това са  - популярният адвокат Благой Потеров, Стоян Германов, Стефка...
Проучване на Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" към ВСС:
Съдебните кадровици разгледаха резултатите от анкетата и вероятно ще възприемат нов метод за отразяване на реалната натовареност на магистратите, след работно съвещание в сряда
28 януари
Правилата за оценка на натовареността на съдиите (ПОНС) и Системата за изчисляване на натовареността им (СИНС) имат нужда от съществена промяна, както и от въвеждането на нов, балансиран подход в тази насока, смятат голяма част от...
Окончателно
ВСС ще работи за нови критерии за определяне на възнагражденията
24 януари
Увеличението за всички в съдебната система ще бъде с 10%, считано от 1 януари 2019 година. Това реши окончателно Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС), който прие още увеличение с по 100 лв. на придобит ранг, считано от 1 март 2019...